Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Urząd Gminy niniejszym informuje, iż w dniu 5 czerwca Wójt Gminy  Mikołajki Pomorskie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zawarł umowy na zakup energii elektrycznej  na okres od 01.07.2018 do 30.06.2020.

Szacowane oszczędności na zakupie energii elektrycznej do obiektów a także do oświetlenia drogowego prezentuje poniższa tabela.