Gmina Mikołajki Pomorskie

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Kończąc działalność na stanowisku Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy, że dzięki  Waszemu zaufaniu oraz poparciu mogłem przez 12 lat stać na czele naszej społeczności.

Traktuję to jako wielkie wyróżnienie i zaszczyt.

Swoją pracę traktowałem jako służbę i starałem się wykonywać ją jak najlepiej. Oczywiście zawsze można  inaczej. Mam świadomość, że nie był to czas wolny od błędów. Wszystkich zatem, których po drodze zawiodłem – przepraszam.

Pragnę w sposób szczególny podziękować wszystkim pracownikom urzędu gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych, oraz wszystkim, których spotkałem na swojej drodze.

Pragnę również podziękować Radzie Gminy oraz Przewodniczącym Rady trzech kadencji. Bez wsparcia ze strony Radnych, pracowników, sołtysów nie udałoby się dokonać tylu zmian na lepsze.

 

A jest się czym pochwalić:

 

  • nowe ulice w Mikołajkach Pomorskich,
  • nowe drogi  w poszczególnych sołectwach,
  • wyremontowane wszystkie budynki użyteczności publicznej,
  • wyremontowane wszystkie mieszkania gminne,
  • nowe place zabaw,
  • świetlice,
  • wreszcie prawie 50 km nowej sieci wodociągowej, nowe ujęcia wody i stacja uzdatniania wody,
  • jeszcze w tym roku dotrze nowy wóz bojowy dla OSP,
  • przebudowa centrum Mikołajek Pomorskich
  • i wiele innych inwestycji oraz projektów skierowanych do mieszkańców.

 

Odchodzę z urzędu z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

Te 12 lat kosztowały mnie wiele wysiłku i wyrzeczeń często kosztem najbliższych - Żony i Dzieci.

Nie było łatwo, widać to po moich włosach, ale uważam, że warto było się starać, ciężko pracować i stawiać czoła często niesprawiedliwej krytyce i pomówieniom, które, mam nadzieję, zweryfikuje czas.

Kiedy 12 lat temu rozpoczynałem pracę  budżet  wynosił około 8 mln złotych a zadłużenie było na poziomie 1,7 mln złotych tj. 21%.

Na koniec tej kadencji budżet po stronie wydatków wynosi 27 mln, a po stronie dochodów 21 mln złotych, natomiast zadłużenie wynosi około 2,5 mln złotych (12%)

Szczególne słowa uznania i podziękowania kieruję pod adresem księży proboszczów naszych parafii. Dzięki Waszej współpracy udało się wyremontować kościoły w poszczególnych parafiach, oraz zorganizować wiele imprez.

Dziękuję wszystkim tym, których tu nie wymieniłem, a którzy na słowa podziękowania zasługują.

Szanowni mieszkańcy pragnę podziękować wszystkim za udział w wyborach. Szanuję Waszą decyzję i przyjmuję ją z pokorą.

Jako mieszkaniec Mikołajek Pomorskich nadal będę interesował się sprawami naszej gminy. Zachęcam do tego wszystkich mieszkańców, którym los naszej Małej Ojczyzny nie jest obojętny.

Na koniec w sposób szczególny pragnę podziękować osobie, która całym sercem była oddana sprawom naszej społeczności. Mam tu na myśli Panią Zuzannę Smoter – Przewodniczącą Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

Jest to trzeci Przewodniczący z którym miałem okazję współpracować, ale jeśli chodzi o zaangażowanie i oddanie nie było lepszego.

Kończąc pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim w imieniu własnym oraz Przewodniczącej Rady Gminy Pani Zuzanny Smoter za zaufanie jakim obdarzyliście nas w poprzednich wyborach oraz za to co wspólnie udało się nam osiągnąć.

Na koniec pragnę pogratulować nowo wybranym radnym oraz Pani Wójt. Żywię nadzieję, że mój następca będzie kontynuował rozpoczęte prace. Życzę aby udało się spełnić wszystkie oczekiwania oraz obietnice. 

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie                     Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kulecki                                                 Zuzanna Smoter