Gmina Mikołajki Pomorskie

WFOŚiGW

WFOSiGW
Utworzono: poniedziałek, 06 lipiec 2015 13:51 | Opublikowano: piątek, 17 czerwiec 2016 11:51

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Infrastruktura i środowisko| WFOŚiGW w Gdańsku

UE

 

Gmina Mikołajki Pomorskie zrealizowała zadanie pt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie”, całkowity koszt zadania to 20 910,00 zł kosztów kwalifikowanych. Gmina na realizację zadania otrzymała 10 % dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 85 % dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostałe wydatkowane 5 % kwoty zadania pochodzi z Budżetu Gminy.

Plan gospodarki niskoemisyjnej stworzony  dla Gminy Mikołajki Pomorskie ma się przyczynić do zwiększenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej, w tym szczególności zmniejszenie strat powstających przy dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Działania zawarte w planie mają doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Plan  przedstawia  zakres działań operacyjnych obejmujący najbliższe 3-4 lata od zatwierdzenia planu.  W ramach projektu zostali również przeszkoleni  pracownicy Referatu Gospodarczo – Komunalnego, którzy będą wdrażać PGN.


Sporządziła Maria Pałkowska - Rybicka

Utworzono: piątek, 17 czerwiec 2016 11:55 | Opublikowano: środa, 11 maj 2016 13:55

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Sprawozdanie z realizacji zadania „Termomodernizacja Budyku Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich”

 

Gmina Mikołajki Pomorskie informuje, iż zakończyła realizację zadania pn. „Termomodernizacja Budyku Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, http://www.wfosigw.gda.pl/ ,  koszt kwolifikowany zadania to kwota246 903,83 zł z czego gminaa otrzymała wsparcie z WFOŚIGW w Gdańsku w kwotach pożyczka 123 460,00 oraz dotacja 74 060,00 zł. W ramach powyższego przdsięwzięcia zrealizowano takie działania jak:

 • Docieplenie dachu – 248 m2
 • Docieplenie ścian – 419 m2
 • Wymiana stolarki okiennej  ( 34,16 m2 , 17 szt )
 • Wymiana kotła CO , na ekologiczny kocioł na zrębki i Pellet
 • Wymiana instalacji CO
 • Wymiana bram garażowych OSP – 3 szt

W wyniku działań termo modernizacyjnych roczne zuzycie energii końcowej w budynku zmniejszyło się o 51311khw co przyczyniło się do redukcji CO2 o 33,85 Mg/rok. W ramch projektu przeprowadzona została również  kampania promocyjno – informacyjna, w ramach której został wydane ulotki informacyjne 2000 szt oraz zakładki dio ksiązek 500 szt. Ulotki rozpowszechnione zostały wśród mieszkańców, ulotki otrzymali sołtysi wszystkich sołectw, zostały również wyłożone za zgodą właścicieli w skepach na terenie naszej gminy, a także wyłożone w budynku UG w Mikołajkach Pomorskich podczas spotkań w sołectwach pracownicy uczestniczący w zebraniach sołeckich mówili na temat korzyści wynikajacych z termomodernizacji, efektywności energetycznej, oszczędności finansowych wynikajacych z ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. W Zespole Szkół w Mikołajkach Pomorskich w terminie od 12.10.2015 do 23.10.2015 ( 19 godz ) zostały przeprowadzone zajęcia , pogadanki w klasach I-VI oraz gimnazjalnych  ( w załączeniu zdjęcia ) na temat efektywności energetycznej w budownictwie; założenia odnośnie budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł energii zmniejszających zapotrzebowanie na energię, ( typu wykorzystanie pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych itp. ), każdy uczeń otrzymał także ulotkę w formie zakladki do książki. W zajęciach wzieło udział 300 dzieci.

 

 

Sporządziła Maria Pałkowska - Rybicka

Utworzono: piątek, 17 czerwiec 2016 11:53 | Opublikowano: czwartek, 09 lipiec 2015 13:53

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

I. Tytuł zadania - pełna nazwa zadania wnioskowanego do dofinansowania

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie”

II. Syntetyczny opis zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej stworzony został dla Gminy Mikołajki Pomorskie ma się przyczynić do zwiększenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej, w tym szczególności zmniejszenie strat powstających przy dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Działania zawarte w planie mają doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Plan  przedstawia  zakres działań operacyjnych obejmujący najbliższe 3-4 lata od zatwierdzenia planu.

Plan zakłada;

 • zakres działań na szczeblu gminy,
 • objęcie całości obszaru geograficznego gminy,
 • koncentrację na działania  niskoemisyjne i efektywne wykorzystujące zasoby, w tym poprawę efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, współuczestnictwo podmiotów będących producentami  lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS) ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym,
 • objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne),
 • podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne),
 • podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),
 • spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza .

Projekt ma na celu również stworzenie bazy danych dotyczących inwentaryzacji emisji CO2 , szkolenia dla pracowników gminy w obszarze nadzoru i realizacji działań z zakresu efektywności energetycznej a także upublicznianie informacji wynikającej z planów gospodarki niskoemisyjnej.

 

 

 

 

Mikołajki Pom. 29 .06.2015 r

Szukaj

Facebook Gminy Mikołajki Pomorskie

Galeria zdjęć

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE 1945-2017

Harmonogram wywozu

Konkurs fotograficzny

Pogoda Mikołajki Pomorskie

Cloudy

10°C

Cloudy
Humidity: 79%
Wind: SSE at 11.27 km/h
Monday 8°C / 15°C Showers
Tuesday 6°C / 12°C Scattered showers
Wednesday 7°C / 13°C Rain
Thursday 12°C / 18°C SP_WEATHER_BREEZY
Friday 8°C / 15°C Partly cloudy
Saturday 6°C / 12°C Partly cloudy
Sunday 4°C / 13°C Partly cloudy

Czas i data

Mikołajki Pomorskie °C
  23.09.2018 Ferienhaus Ostsee

Wiadomości z Polski

Licznik odwiedzin

936115
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1290
1036
11201
914002
34955
51450
936115

Your IP: 54.161.71.87
2018-09-23 21:46