Gmina Mikołajki Pomorskie

Zamówienia publiczne

Utworzono: poniedziałek, 02, styczeń 2017 09:08 | Opublikowano: poniedziałek, 02, styczeń 2017 09:08
Andrzej Czarnecki

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

 Zamówienie publiczne nr 7


 Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich: Przebudowa drogi gminnej - ulica Spacerowa w Mikołajakch Pomorskich

Ogłoszenie nr 551799-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

 • Ogłoszenie 
14.07.2017
 • SIWZ
14.07.2017
 • Opis techniczny
14.07.2017
 • Przedmiar
14.07.2017
 • Załącznik nr 1
14.07.2017
 • Załącznik nr 2 
14.07.2017
 • Załącznik nr 3
14.07.2017
 • Załącznik nr 4
14.07.2017
 • Załącznik nr 5
14.07.2017
 • Umowa
14.07.2017  

 


Zamówienie publiczne nr 6


 Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich: Przebudowa drogi osiedlowej przy ulicy Jasnej w Mikołajkach Pomorskich

Ogłoszenie nr 551700-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

 • Ogłoszenie 
14.07.2017
 • SIWZ
14.07.2017
 • Opis techniczny
14.07.2017
 • Przedmiar
14.07.2017
 • Załącznik nr 1
14.07.2017
 • Załącznik nr 2 
14.07.2017
 • Załącznik nr 3
14.07.2017
 • Załącznik nr 4
14.07.2017
 • Załącznik nr 5
14.07.2017
 • Umowa
14.07.2017  

 


Zamówienie publiczne nr 5


 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych na : Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
21.07.2017
 • Informacja o treści złożonych ofert
21.07.2017
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
13.07.2017
 • SIWZ
13.07.2017  

 


Zapytanie ofertowe nr 4


Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gdakowska w Mikołajkach Pomorskich

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 • Opis robót
11.07.2017
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
11.07.2017
 • PRZEDMIAR ROBÓT
11.07.2017
 • Rysunek nr 1  - PZT
11.07.2017
 • Rysunek nr 2  - Profil
11.07.2017
 • Zaproszenie do złożenia oferty
11.07.2017
 • Załącznik nr 1
11.07.2017
 • Załącznik nr 2
11.07.2017
 • Załącznik nr 3
11.07.2017
 • Załącznik nr 4
11.07.2017
 • Załącznik nr 5
11.07.2017
 • Raporty z inspekcji - dokumentacja (PDF) i materiały filmowe (AVI) (kompresja programem 7ZIP)
11.07.2017

Zamówienie publiczne nr 4


Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Linki

Ogłoszenie nr 548408-N-2017 z dnia 2017-07-11 r.

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
21.07.2017
 • Ogłoszenie 
11.07.2017
 • SIWZ
11.07.2017
 • Przedmiar
11.07.2017
 • DG (paczka dokumentów - kompresja 7ZIP)
11.07.2017
 • PBW (paczka dokumentów - kompresja 7ZIP)
11.07.2017
 • ST (paczka dokumentów - kompresja 7ZIP)
11.07.2017
 • Załącznik nr 1
11.07.2017
 • Załącznik nr 2 
11.07.2017
 • Załącznik nr 3
11.07.2017
 • Załącznik nr 4
11.07.2017
 • Załącznik nr 5
11.07.2017
 • Umowa
11.07.2017

Zapytanie ofertowe nr 3


Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Uzupełnie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej - rozbudowa placu zabaw w miejscowościach: Mikołajki Pomorskie, Pierzchowice, Kołoząb i Cierpięta.

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 • Unieważnienie zapytania ofertowego
19.07.2017
 • Odpowiedzi na pytania 1
07.07.2017
 • Zaproszenie do składania ofert
03.07.2017
 • Przedmiar - plac zabaw w Mikołajkach Pomorskich 1
03.07.2017
 • Przedmiar - plac zabaw w Mikołajkach Pomorskich 2
03.07.2017
 • Przedmiar - plac zabaw w Kołozębiu
03.07.2017
 • Przedmiar - plac zabaw w Pierzchowicach
03.07.2017
 • Przedmiar - plac zabaw w Cierpiętach
03.07.2017
 • Zgłoszenie robót budowlanych - Mikołajki Pomorskie 1
03.07.2017
 • Zgłoszenie robót budowlanych - Mikołajki Pomorskie 2
03.07.2017
 • Zgłoszenie robót budowlanych - Kołoząb
03.07.2017
 • Zgłoszenie robót budowlanych - Pierzchowice
03.07.2017
 • Zgłoszenie robót budowlanych - Cierpięta
03.07.2017
 • Formularz oferty
03.07.2017
 • Projekt umowy
03.07.2017  

 


Zapytanie ofertowe nr 2


Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gdakowskiej w Mikołajkach Pomorskich

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 • Unieważnienie zapytania ofertowego
20.06.2017
 • Odpowiedzi na pytania
31.05.2017
 • ZAPYTANIE OFERTOWE Znak Sprawy: RGK.II.271.5.2017
19.05.2017
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
19.05.2017
 • Załącznik do zgłoszenia robót budowlanych
19.05.2017
 • PRZEDMIAR ROBÓT
19.05.2017
 • Rysunek nr 1  - PZT
19.05.2017
 • Rysunek nr 2  - Profil
19.05.2017
 • Zaproszenie do złożenia oferty
19.05.2017
 • Załącznik nr 1
19.05.2017
 • Załącznik nr 2
19.05.2017
 • Załącznik nr 3
19.05.2017
 • Załącznik nr 4
19.05.2017
 • Załącznik nr 5
19.05.2017
 • Raporty z inspekcji - dokumentacja (PDF) i materiały filmowe (AVI) (kompresja programem 7ZIP)
19.05.2017


Zapytanie ofertowe nr 2


Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gdakowskiej w Mikołajkach Pomorskich

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 • Unieważnienie zapytania ofertowego
20.06.2017
 • Odpowiedzi na pytania
31.05.2017
 • ZAPYTANIE OFERTOWE Znak Sprawy: RGK.II.271.5.2017
19.05.2017
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
19.05.2017
 • Załącznik do zgłoszenia robót budowlanych
19.05.2017
 • PRZEDMIAR ROBÓT
19.05.2017
 • Rysunek nr 1  - PZT
19.05.2017
 • Rysunek nr 2  - Profil
19.05.2017
 • Zaproszenie do złożenia oferty
19.05.2017
 • Załącznik nr 1
19.05.2017
 • Załącznik nr 2
19.05.2017
 • Załącznik nr 3
19.05.2017
 • Załącznik nr 4
19.05.2017
 • Załącznik nr 5
19.05.2017
 • Raporty z inspekcji - dokumentacja (PDF) i materiały filmowe (AVI) (kompresja programem 7ZIP)
19.05.2017  

 


Zamówienie publiczne nr 3


Mikołajki Pomorskie: Remont drogi-ulica Leśna w Mikołajkach Pomorskich.

Ogłoszenie nr 34683 - 2017 z dnia 2017-03-01 r.

 

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.04.2017
 • Informacja o treści złożonych ofert
20.03.2017
 • Poprawiony załącznik nr 1
16.03.2017
 • Odpowiedzi na pytania
16.03.2017
 • Przedmiar - nowa wersja
15.03.2017
 • PYTANIA I ODPOWIEDZI 1
09.03.2017
 • INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
09.03.2017
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
08.03.2017
 • OGŁOSZENIE
01.03.2017
 • SIWZ
01.03.2017
 • Przedmiar
01.03.2017
 • Rysunek nr 3
01.03.2017
 • Rysunek nr 21
01.03.2017
 • Rysunek nr 22
01.03.2017
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
01.03.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia
01.03.2017
 • Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
01.03.2017
 • Załącznik nr 1
01.03.2017
 • Załącznik nr 2
01.03.2017
 • Załącznik nr 3
01.03.2017
 • Załącznik nr 4
01.03.2017
 • Załącznik nr 5
01.03.2017

 


Zamówienie publiczne nr 2


 
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

Ogłoszenie nr 14710 - 2017 z dnia 2017-01-26 r. 

 

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
20.02.2017
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
07.02.2017
 • Zapytania nr 2
02.02.2017
 • Zapytania nr 1
02.02.2017
 • OGŁOSZENIE
26.01.2017
 • SIWZ
26.01.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia
26.01.2017
 • Załącznik nr 1
26.01.2017
 • Załącznik nr 2
26.01.2017
 • Załącznik nr 3
26.01.2017
 • Załącznik nr 4
26.01.2017
 • Załącznik nr 5
26.01.2017
 • Załącznik nr 6
26.01.2017
 • Załącznik nr 7
26.01.2017
 • Załącznik nr 8
26.01.2017
 • Załącznik nr 9
26.01.2017
 • Załącznik nr 10
26.01.2017
 • Załącznik nr 11
26.01.2017
 • Załącznik nr 12
26.01.2017

Zapytanie ofertowe nr 1


NA ODWOZY UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIKOŁAJKACH POMORSKICH PO ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU O GODZINIE 16:45 – Z GIMNAZJUM ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIKOŁAJKACH POMORSKICH DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA UCZNIÓW, W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I 2017/2018 W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNY UCZEŃ, LEPSZY PRACOWNIK – EDUKACJA W ZESPOLE SZKÓŁ W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020”.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty
31.01.2017
 • ZAPYTANIE OFERTOWE
24.01.2017
 • Załączniki nr 1 - 6
24.01.2017


Zamówienie publiczne nr 1


Mikołajki Pomorskie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

Ogłoszenie nr 57 - 2017 z dnia 2017-01-02 r.

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
24.01.2017
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
11.01.2017
 • Wyjaśnienia nr 1
02.01.2017
 • OGŁOSZENIE
02.01.2017
 • SIWZ
02.01.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia
02.01.2017
 • Załącznik nr 1
02.01.2017
 • Załącznik nr 2
02.01.2017
 • Załącznik nr 3
02.01.2017
 • Załącznik nr 4
02.01.2017
 • Załącznik nr 5
02.01.2017
 • Załącznik nr 6
02.01.2017
 • Załącznik nr 7
02.01.2017
 • Załącznik nr 8
02.01.2017
 • Załącznik nr 9
02.01.2017
 • Załącznik nr 10
02.01.2017
 • Załącznik nr 11
02.01.2017
 • Załącznik nr 12
02.01.2017