Gmina Mikołajki Pomorskie

Zamówienia publiczne

Utworzono: środa, 10, styczeń 2018 14:16 | Opublikowano: środa, 10, styczeń 2018 14:16
Andrzej Czarnecki

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 (19.04.2018):Utworzenie Klubu Seniora w Mikołajkach Pomorskich

Nie podlega Ustawie

koniec: 26.04.2018, 10:00, rozstrzygnięcie: 26.04.2018, 10:15 (nierozstrzygnięty), kontakt: Jacek Karpowicz tel. (55) 640 43 57 w. 22 w godz. 7:00 do 15:00
 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu - pobierz (19.04.2018)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA pobierz1 (19.04.2018)
 • Formularz ofertowy - pobierz (19.04.2018)
 • Projekt umowy - pobierz (19.04.2018)

1paczka dokumentów (kompresja programem 7Zip)

 (09.04.2018): Wykonanie napraw nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

Podlega Ustawie

koniec: 16.04.2018, 10:00, rozstrzygnięcie: 16.04.2018, 10:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: Jacek Karpowicz tel. (55) 640 43 57 w. 22 w godz. 7:00 do 15:00

 

(28.03.2018): Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Wilczewie w ramach uregulowania gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie (nr 537054-N-2018)

Podlega Ustawie

koniec: 16.04.2018, 10:00, rozstrzygnięcie: 16.04.2018, 10:15 (nierozstrzygnięty), kontakt: Jacek Karpowicz tel. (55) 640 43 57 w. 22 w godz. 7:00 do 15:00
 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz (28.03.2018)
 • SIWZ - pobierz (28.03.2018)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA pobierz1 (28.03.2018)
 • Załącznik nr 1 - pobierz (28.03.2018)
 • Załącznik nr 2 - pobierz (28.03.2018)
 • Załącznik nr 3 - pobierz (28.03.2018)
 • Załącznik nr 4 - pobierz (28.03.2018)
 • Załącznik nr 5 - pobierz (28.03.2018)
 • Załącznik nr 6 - pobierz (28.03.2018)
 • Załącznik nr 7 - pobierz (28.03.2018)
 • Załącznik nr 8 - pobierz (28.03.2018)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert - pobierz (16.04.2018)

                     1paczka dokumentów (kompresja programem 7Zip)(07.02.2018): Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wymiana nawierzchni drogi w Krasnej Łące (nr 515283-N-2018 )

Podlega Ustawie

koniec: 23.02.2018, 10:00, rozstrzygnięcie: 23.02.2018, 10:15 (rozstrzygnięty), kontakt: Jacek Karpowicz tel. (55) 640 43 57 w. 22 w godz. 7:00 do 15:00
 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz (07.02.2018)
 • SIWZ - pobierz (07.02.2018)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA pobierz1 (07.02.2018)
 • Załącznik nr 1 - pobierz (07.02.2018)
 • Załącznik nr 2 - pobierz (07.02.2018)
 • Załącznik nr 3 - pobierz (07.02.2018)
 • Załącznik nr 4 - pobierz (07.02.2018)
 • Załącznik nr 5 - pobierz (07.02.2018)
 • Załącznik nr 6 - pobierz (07.02.2018)
 • Załącznik nr 7 - pobierz (07.02.2018)
 • Załącznik nr 8 - pobierz (07.02.2018)
 • Odpowiedź na pytanie nr 1 - pobierz (13.02.2018)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert pobierz (23.02.2018)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (12.03.2018)

 


 

(26.01.2018): Remont ulicy Kwiatowej w Mikołajkach Pomorskich (nr 510528-N-2018 )

Podlega Ustawie

koniec: 12.02.2018, 10:00, rozstrzygnięcie: 12.02.2018, 10:15 (nierozstrzygnięty), kontakt: Jacek Karpowicz tel. (55) 640 43 57 w. 22 w godz. 7:00 do 15:00
 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz (26.01.2018)
 • SIWZ - pobierz (26.01.2018)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA pobierz1 (26.01.2018)
 • Załącznik nr 1 - pobierz (26.01.2018)
 • Załącznik nr 2 - pobierz (26.01.2018)
 • Załącznik nr 3 - pobierz (26.01.2018)
 • Załącznik nr 4 - pobierz (26.01.2018)
 • Załącznik nr 5 - pobierz (26.01.2018)
 • Załącznik nr 6 - pobierz (26.01.2018)
 • Załącznik nr 7 - pobierz (26.01.2018)
 • Załącznik nr 8 - pobierz (26.01.2018)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert - pobierz (12.02.2018)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz (26.02.2018)

  1paczka dokumentów (kompresja programem 7Zip)

 


 

(17.01.2018): Wymiana nawierzchni drogi w Cieszymowie (nr 506705-N-2018 )

Podlega Ustawie

koniec: 05.02.2018, 10:00, rozstrzygnięcie: 05.02.2018, 10:15 (rozstrzygnięty), kontakt: Jacek Karpowicz tel. (55) 640 43 57 w. 22 w godz. 7:00 do 15:00
 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz (17.01.2018)
 • SIWZ - pobierz (17.01.2018)
 • DOKUMENTACJA pobierz1 (17.01.2018)
 • Załącznik nr 1 - pobierz (17.01.2018)
 • Załącznik nr 2 - pobierz (17.01.2018)
 • Załącznik nr 3 - pobierz (17.01.2018)
 • Załącznik nr 4 - pobierz (17.01.2018)
 • Załącznik nr 5 - pobierz (17.01.2018)
 • Załącznik nr 6 - pobierz (17.01.2018) (NIEAKTUALNY)
 • Załącznik nr 6 - pobierz (23.01.2018) (AKTUALNY)
 • Załącznik nr 7 - pobierz (17.01.2018)
 • Załącznik nr 8 - pobierz (17.01.2018)
 • Informacja do SIWZ - pobierz (23.01.2018)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert - pobierz (05.02.2018)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (12.02.2018)

          1paczka dokumentów (kompresja programem 7Zip

 


 

(10.01.2018): Uregulowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie-Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami (nr 500709-N-2018 )

Podlega Ustawie

koniec: 26.01.2018, 10:00, rozstrzygnięcie: 26.01.2018, 10:15 (rozstrzygnięty), kontakt: Jacek Karpowicz tel. (55) 640 43 57 w. 22 w godz. 7:00 do 15:00
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz (10.01.2018)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz (10.01.2018)
 • SIWZ - pobierz (10.01.2018) NIEAKTUALNY
 • WODOCIĄG pobierz1 (10.01.2018)
 • SUW - pobierz1 (10.01.2018)
 • Załącznik nr 1 - pobierz (10.01.2018)
 • Załącznik nr 2 - pobierz (10.01.2018)
 • Załącznik nr 3 - pobierz (10.01.2018)
 • Załącznik nr 4 - pobierz (10.01.2018)
 • Załącznik nr 5 - pobierz (10.01.2018)
 • Załącznik nr 6 - pobierz (10.01.2018)
 • Załącznik nr 7 - pobierz (10.01.2018)
 • Załącznik nr 8 - pobierz (10.01.2018) NIEAKTUALNY
 • SIWZ - pobierz (12.01.2018) AKTUALNY
 • Załącznik nr 8 - pobierz (12.01.2018) AKTUALNY
 • Informacja z sesji otwarcia ofert pobierz (26.01.2018)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (19.02.2018)

1paczka dokumentów (kompresja programem 7Zip)