Gmina Mikołajki Pomorskie

"Serdecznie Witamy na oficjalnej stronie Gminy Mikołajki Pomorskie"

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

KONSULTACJE SPOŁECZNE

GEO-SYSTEM MAPA GMINY

GOPS

Polska w liczbach

Powiat Sztumski

Razem o łupkach

Pomorskie 2020

ePUAP2

OBYWATEL.GOV.PL

Nasze Miasto

Zarządzanie kryzysowe

Dofinansowane z WFOSiGW

Odkrywamy talenty na pomorzu

Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich

GOK Mikołajki Pomorskie

Decydujemy Razem

Porządne Pomorze

Honorowy Obywatel

Powiślańska Organizacja Turystyczna

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w Mikołajkach Pomorskich

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uprzejmie informuję, że dnia 8 grudnia 2016 roku o godz. 1300 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
  • a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017;
  • b) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku;
  • c) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
 4. Przedstawienie przez Skarbnika Gminy projektów uchwał:
  • a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017- 2026;
  • b) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.
 5. Dyskusja w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2026 Gminy Mikołajki Pomorskie i projektu budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.
 6. Sformułowanie wniosków o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2026 i projektu budżetu na rok 2017.
 7. Sprawy bieżące, informacje.
 8. Zakończenie posiedzenia.

  

 PRZEWODNICZĄCY

Komisji Gospodarczej

Mariusz Wojtkowiak

  

PRZEWODNICZĄCY 

Komisji Społecznej

Kazimierz Marchlewski 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 446 z późn. zm.)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W związku z zakończonym naborem wniosków dla projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii.

Wszystkich Państwa, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie prosimy o wpłatę 100 zł ( sto złotych ) na poniższy nr konta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 grudnia 2016 r.

 

BS Sztum 66 8309 0000 0000 0130 2000 0020

W tytule należy napisać;

Imię i Nazwisko, miejscowość z dopiskiem

 

Darowizna na rzecz Urzędu Gminy. Wejście techników instalacji OZE Działanie 10.3. 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 29 listopada 2016r. wchodzi w życie Zarządzenie nr 138/2016 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wprowadzenia formularza wniosku o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% spowodowane wystąpieniem w 2016r. suszy, gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnym skutków przezimowania.

 

Wszelkie informacje o uzyskaniu pomocy finansowej dostępne w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sztumie, ul. Sienkiewicza 68, 82-400 Sztum;  stronie internetowej AR i MR oraz pod nr. tel. 55 -277- 93-75/76

 

Termin składania wniosków do 05 grudnia 2016r.  w Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa w  Sztumie.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

 

W edycji 2016 Gmina Mikołajki Pomorskie uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołajki Pomorskie – edycja 2016” pochodzące  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Priorytetowy NFOŚiGW  pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” . Planowany efekt ekologiczny i rzeczowy zadania to usunięcie 9,79 Mg wyrobów zawierających azbest.                                                                                            

Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 7 688,00 zł, a kwota dotacji 6 534,00 zł. w tym NFOŚ: 3 844,00 zł, tj. 50%, WFOŚ: 2 690,00 zł, tj. 35%). 

Ponadto informuje się mieszkańców, że samodzielne  podejmowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest szkodliwe dla zdrowia.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Jego niewidoczne gołym okiem włókienka wdycha się z powietrzem do płuc, gdzie zostaną już na zawsze, a ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach. Azbest może wywoływać choroby układu oddechowego, nowotwory złośliwe – międzybłoniaki, raka płuca i inne poważne zmiany w płucach.

 

Sporządziła: Anna Kuśmierczyk

Pobierz bezpłatną aplikację BLISKO

Szukaj

Facebook Gminy Mikołajki Pomorskie

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE 1945-2017

Galeria zdjęć

Harmonogram wywozu

Konkurs fotograficzny

Pogoda Mikołajki Pomorskie

Cannot get Mikołajki Pomorskie location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Czas i data

Mikołajki Pomorskie °C
  23.01.2019 Ferienhaus Ostsee

Wiadomości z Polski

Licznik odwiedzin

1098441
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
414
1186
2850
1085209
32604
38333
1098441

Your IP: 34.224.102.60
2019-01-23 06:56