Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

O g ł a s z a p r z e t a r g ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki
Pomorskie, opisanych w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz na naszej stronie internetowej www.mikolajkipomorskie.pl oraz w BIP, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych nad Jeziorem Balewskim. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy wMikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2, pokój nr 15.

 

 

 

W Y K A Z

Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Balewie obręb Perklice gmina Mikołajki Pomorskie w formie przetargu ustnego nieograniczonego organizowanego w dniu 31 sierpnia 2016 r.