Gmina Mikołajki Pomorskie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 Działanie 10.3.1 , „Odnawialne Źródła Energii”

BEZ KREDYTOWANIA !!!!!

 1. Beneficjentem jest Gmina Mikołajki Pomorskie (Gmina dostaje środki na OZE dla swoich mieszkańców i na budynki użyteczności publicznej znajdujące się na terenie Gminy)
 2. Amortyzacja 5 lat, na podstawie umowy dzierżawy z Gminą.
 3. Dofinansowanie Unijne to do 80% kosztów kwalifikowanych, po stronie mieszkańców pozostaje 21% + Vat ( 8%, od całości danej inwestycji). Minimalna wartość projektu 300 tys. (dla całego partnerstwa), maksymalna kwota dofinansowania 10 mln zł.
 4. Jeden mieszkaniec może zamontować kilka źródeł.
 5. Kilka źródeł na 1 domu to kilka instalacji wchodzących w skład dokumentacji
 6. Krok po kroku:
  • ostateczny termin złożenia wniosku przez Gminę – 31 stycznia 2017
  • decyzja Urzędu Marszałkowskiego do maja 2017
  • wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu
  • montaż 2017-2018

Możliwość zamontowania :

- kolektorów słonecznych, do produkcji ciepłej wody użytkowej przykładowe zestawy:

a) dla rodziny 1-3 osobowej, zbiornik 200l/ 2 kolektory, koszt netto 8 500, mieszkaniec 1275 netto + vat

b) dla rodziny 4-6 osobowej, zbiornik 300l/3 kolektora, koszt netto 9 500, mieszkaniec 1 425 netto + vat

c) dla rodziny powyżej 7 osób, zbiornik 400L/4 kolektory, koszt netto 11 000, mieszkaniec 1 650 netto + vat

 

Koszty niekwalifikowane :

- grzałka elektryczna – 3,5 kw, około 200 zł

- paneli fotowoltaicznych, do produkcji prądu, przykładowe zestawy:

a) 2 kw, 8 paneli, koszt netto 12 000, mieszkaniec 2 520 netto + vat

b) 3 kw, 12 paneli, koszt netto 18 000, mieszkaniec 2 700 netto + vat

c) 4 kw, 16 paneli, koszt netto 24 000, mieszkaniec 3 600 netto + vat

 

Klient może zainstalować nie więcej niż wynika z rachunków rocznych za prąd.

W przypadku nowych domów, bierze się zużycie do podobnego domu metrażowo.

 

Koszty niekwalifikowane:

- Modernizacja rozdzielni głównej w budynku – koszt około 700 zł.

- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 100 Ma – koszt ok. 250 zł.

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe po stronie AC – koszt około 300 zł.

- Wymiana okablowania w domu z Al. Na Cu – koszt zależny od ilości okablowania.

 

- pieca na biomasę:

a) o mocy 25 kw, koszt netto 14 000, mieszkaniec 2 100 netto + vat

  Piec na pelet – V klasa sprawności, powyżej 90%

  W Polsce producenci : Kostrzewa, SAS,

 

- pomp ciepła, do produkcji ciepłej wody użytkowej, przykładowe zestawy:

a)  moc około 3,5 kw, zbiornik 200l, koszt netto 9 000, mieszkaniec 1350 netto + vat

 

Powyższe ceny są przykładowe i mogą ulec zmianie ze względu na

- długi termin od momentu podjęcia decyzji przez Gminę do momentu ewentualnego montażu,

- nie kwalifikowalność niektórych kosztów w danym domostwie.

 

Szacunkowa cena wizyty Technika w danym gospodarstwie domowym 100 zł ( brutto)

 

Inne:

- kredyt hipoteczny nie ma znaczenia,

- po 5 latach na podstawie umowy darowizny urządzenie przechodzi na własność właściciela nieruchomości

- tylko właściciel może wnioskować ( brak wpisu w księdze wieczystej dyskwalifikuje udział)

- jeśli właścicielem nieruchomości jest jedna osoba a gruntu druga – decyzja gminy

- ustalenia z technikiem są wiążące i nie ma opcji zmiany w momencie montażu

- dom : co najmniej stan surowy zamknięty

- wszystkie dokładne dane o produktach będą wiadome w momencie przetargu.