Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

XXVI Sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 19 września 2017 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich
przy ul. Szreibera 14.  

Porządek obrad XXVI sesji:

1.            Otwarcie.

2.            Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.            Przedstawienie porządku obrad.

4.            Przyjęcie protokołu XXIV i XXV Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

5.            Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie;

b) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich;

c) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowaniem Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017- 2021”;

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/160/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;

e) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.

6.            Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.            Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

8.            Wolne wnioski i informacje.

9.            Zakończenie sesji.