Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

XXX Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 21 lutego 2018 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.  

 

Porządek obrad XXX sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
  5. Podjęcie uchwał:a) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. b) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszymowie obręb Stążki. c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. d) w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018. e) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2026.
  6. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zakończenie sesji.