Gmina Mikołajki Pomorskie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury na temat dofinansowania do odnawialnych źródeł energii.

Krajowy Program Czyste  Powietrze jest to program mający na celu poprawę  efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące lub nowo budowane jednorodzinne  budynki  mieszkalne.

Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r. (warunek: przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) O dofinansowanie będzie można się ubiegać na  modernizację systemów grzewczych polegająca na wymianie indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe na źródła niskoemisyjne  Możliwe do zainstalowania źródła: węzły cieplne, kotły gazowe kondensacyjne (gaz sieciowy lub zbiornikowy), kotły na paliwa stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, pompy ciepła.)

 

Prezentacja pt.  ,,Krajowy Program Czyste Powietrze” - KLIKNIJ TUTAJ