Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dnia 6.02.2019r. o godz. 1400 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Porządek posiedzenia

  1. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwał:
  2. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich;
  3. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Kołozębiu gmina Mikołajki Pomorskie;
  5. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie;
  6. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
  7. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021;

 

Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

 

                                                         Wójt Gminy

                                                      Maria Pałkowska-Rybicka