Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

DOTYCZY POTWIERDZENIA FUNKCJI „GOSPODYNI DOMOWEJ”

Z uwagi na składane przez mieszkańców wnioski w celu potwierdzenia przez Urząd Gminy funkcji „Gospodyni domowej” na terenie naszej gminy przez osoby podejmujące prace sezonowe w Niemczech, uprzejmie informujemy ,iż w polskim systemie prawnym nie funkcjonuje wymienione pojęcie. Brak jest podstaw do potwierdzani a takich sytuacji przez jakikolwiek urząd administracji w Polsce.

Wypełnienie takiego formularza stwierdzającego obowiązek ubezpieczeniowy polskich przedsiębiorców w części, która dotyczy statusu gospodyni domowej ,odnosi się wyłącznie do ustawodawstwa niemieckiego.

Osoby zainteresowane wyjazdem do pracy sezonowej w Niemczech mogą składać oświadczenia stwierdzające fakt bycia gospodynią domową. Uprawniony pracownik może jedynie poświadczyć własnoręczność podpisu osoby składającej oświadczenie.

Powyższa informacja jest zgodna ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zawartym w piśmie z dnia 18 stycznia 2006 r (DRP-V-074-4-MJ/06-460)