Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


Po raz pierwszy w historii naszej Gminy jednostka ochotniczej straży pożarnej otrzymała fabrycznie nowy samochód ratowniczo – gaśniczy GBA na podwoziu MAN.

Jest to efekt konsekwentnego działania, dobrej współpracy oraz ogromnego zaangażowania strażaków ochotników oraz komendanta powiatowego. Zakup samochodu nie byłby możliwy do zrealizowania bez wsparcia środków zewnętrznych przy wsparciu Komendanta Gółwnego Pańswowej Straży Pożarnej,  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku. Największy wkład finansowy był po stronie naszej Gminy, który wyniósł ponad 500 000 tysięcy złotych.

Potrzeba nowego pojazdu była niezaprzeczalna.  Nasze OSP funkcjonuje w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a co za tym idzie podejmuje działania ratowniczo-gaśnicze nie tylko na terenie naszej gminy. Mikołajscy  strażacy wykorzystywani są nie tylko do ochrony pożarowej, ale w sytuacjach zagrożenia powodziowego, zabezpieczenia mienia, zabezpieczenia miejsc wypadków i innych zagrożeń na terenie naszej gminy oraz całego powiatu sztumskiego i nie tylko.

Pani Wójt Gminy Maria Pałkowska – Rybicka w swoim przemówieniu  przytoczyła słowa Ojca św. Jana Pawła II , którymi zwrócił się do strażaków podczas audięcji generalnej w Watykanie w 2003 r.

„skarbem bezcennym jest to, kiedy człowiek może dostrzec w postawie innego człowieka, jak w zwierciadle odbicie Miłości doskonałej, a w pełnej oddania i poświęcenia pracy strażaka można zobaczyć, że człowiek jest powołany do pomocy bliźniemu - pomocy, która nie ma granic i która w najtrudniejszych sytuacjach wyciąga do człowieka pomocną dłoń”