Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W związku z licznymi zapytaniami o pomoc w zniszczeniach mienia osób fizycznych typu: uszkodzenia elementów wyposażenia ogrodu, zniszczenia warzyw, czy drzewek owocowych ,po przejściu nawałnicy w dniu 13 czerwca 2019 r., uprzejmie informuję iż władze gminy Mikołajki Pomorskie stanęły na wysokości zadania i poważnie podeszły do zaistniałej sytuacji, mimo  głosów niezadowolenia.

Był to czas trudny dla nas wszystkich, w stan gotowości zostały postawione wszystkie służby, jednostki straży pożarnej usuwały na bieżąco skutki  po nawałnicy do późnych godzin nocnych, a także w dniach kolejnych. Ponadto do prac włączone było pogotowie energetyczne, policja, wojsko.

Borykaliśmy się z awaria zasilania oczyszczalni ścieków, która groziła przelaniem. Do pomocy została skierowana przez Wojewodę - Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju, która dostarczyła nam stację zasilania do oczyszczalni( agregat prądotwórczy).

Priorytetem była dla nas pomoc osobom, które straciły dach nad głową, one zostały objęte natychmiastowa pomocą. Pozostałe straty cały czas można zgłaszać do urzędu gminy, do ich szacowania zostanie powołana komisja (głownie chodzi o straty w rolnictwie) .

Ze względu na zaistniałą sytuację powołano Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzierzgoniu oraz Zespół Kryzysowy w Gminie Mikołajki Pomorskie, który był na miejscu bezpośrednio po zdarzeniu. Dokonywano oględzin miejsc najbardziej zniszczonych zgłoszonych wcześniej pod numer 998 i 112.

W urzędzie gminy działał również Sztab Kryzysowy, pracownicy urzędu pełnili dyżur do późnych godzin nocnych i przyjmowali zgłoszenia od poszkodowanych mieszkańców.

Nie jesteśmy fizycznie  w stanie odwiedzić każdego mieszkańca naszej gminy i sprawdzić jakie wystąpiły u niego szkody. Mieszkańcy muszą naprawiać je sami w miarę swoich możliwości.

W związku z występującymi anomaliami pogody każdy z nas musi liczyć się z  faktem wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, a tym samym spowodowanych przez nie strat. Celowym byłoby ubezpieczanie swojego mienia aby uniknąć na przyszłość przykrych konsekwencji.

Z całego serca współczuje wszystkim poszkodowanym. W obliczu tej tragedii  dziękuje jeszcze raz za solidarność mieszkańców  i chęć niesienia pomocy.

Proszę jeszcze raz o wyrozumiałość, bo w zderzeniu z  taką tragedią jesteśmy bezsilni i nigdy nie przewidzimy jaki ogrom strat możemy ponieść w zetknięciu z siłami natury. Jesteśmy tylko ludźmi, a natura rządzi się swoimi prawami.

 

                                                                                    Z wyrazami szacunku

                                                                             Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska - Rybicka