Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

30 kwietnia 2019 r. Gmina Mikołajki Pomorskie podpisała z Wojewodą Pomorskim umowę o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020  Edycja 2019 na zapewnienie funkcjonowania placówki Senior + działającej przy Gminnym Centrum Kulturalno  Bibliotecznym. Wartość całego zadania wynosi 21 600,00 zł z czego dofinansowanie 8640,00 zł.  Głównym celem projektu jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie korzystania z oferty aktywizującej społecznie, edukacyjnie, kulturalnie i rekreacyjnie. Ponadto realizacja zadań umożliwi seniorom z terenu gminy Mikołajki Pomorskie atrakcyjnie i aktywnie spędzać czas wolny.

Działania w zakresie realizacji zadania będą polegały głównie na prowadzeniu zajęć ruchowych poprawiających sprawność fizyczną – Nordic Walking, zajęcia kulinarne, warsztaty dekupaż, warsztaty haftu, zajęcia relaksacyjne. Ponadto zostaną zorganizowane spotkania tematyczne oraz wspólne wyjazdy do kina i teatru. Wszystkie te działania zrealizujemy do 31.12.2019 r. za pośrednictwem Gminnego Centrum Kulturalno  Bibliotecznego.

Sporządziła:  Iwona Marcinkowska