Gmina Mikołajki Pomorskie

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W związku ze zgłaszanymi  do członków Rady Gminy uwagami mieszkańców dotyczącymi organizacji pracy urzędu oraz brakiem terminowości w załatwianiu spraw, informuję, iż kompetentnym do rozstrzygania powyższych kwestii jest Wójt Gminy, który jest jednocześnie Kierownikiem Urzędu z mocy ustawy  (art. 33 ust.1-ustawy o samorządzie gminy).

Osoby źle potraktowane przez pracowników urzędu bądź też ich sprawa nie została załatwiona w terminie, proszone są o bezpośredni kontakt z  Wójtem Gminy w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.

 

Wójt Gminy

Maria Pałkowska-Rybicka