Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Informujemy, iż w dniu 16.09.2019 r. Gmina Mikołajki Pomorskie podpisała umowę z Województwem Pomorskim na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wymiana nawierzchni drogi w Wilczewie o dł. 201 m”.

W związku z podpisana umową Gmina otrzyma dotację w wysokości 60 300,00 zł. Obecnie ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy w/w inwestycji.

 

   Wójt

Maria Pałkowska- Rybicka