Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Na obiekcie Moje Boisko – ORLIK 2012   

 

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie ogłasza nabór na kandydatów do prowadzenie zajęć sportowych w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu 2020” na obiekcie sportowym  „Moje Boisko – ORLIK 2012” położonym  w Mikołajkach Pomorskich. Zajęcia będą prowadzone od dnia 05.03.2020r. do 30.11.2020r.

Kandydaci  składają CV wraz z  kserokopiami dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia szkoleniowe do prowadzenia zajęć sportowych.

Wskazane dokumenty należy złożyć w sekretariacie  w Urzędzie Gminy  w Mikołajkach Pomorskich;  ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie pok. Nr 3 do dnia 21 lutego 2020r. do godz. 14.00.                                 

Rozpatrzenie kandydatur  nastąpi w dniu  24.02.2020r.

Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym, kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Fundacja Orły Sportu  oraz na stronie http://www.orlysportu.pl

Z ramienia Urzędu Gminy  w Mikołajkach Pomorskich wszelkich informacji udziela Pani  Anna Kuśmierczyk tel. 55-640-43-57 pok. nr 10.