Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Bardzo miło nam poinformować, że w dniu 09 lipca 2020 r. Pani Wójt Maria Pałkowska–Rybicka przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Małgorzaty Smentek-Kwiatkowskiej jako reprezentantki  Gminy Mikołajki Pomorskie podpisały umowę z Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 672 920 zł!  Projekt  „Przebudowa drogi gminnej Krastudy – Krasna Łąka (Etap I Krastudy -  Nowe Minięta)” niewątpliwe przyczyni się do organizacji usprawnienia połączeń w obrębie Mikołajek Pomorskich. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do poprawy życia mieszkańców oraz prawidłowego rozwoju i funkcjonowania gospodarki poprzez tworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej.