Gmina Mikołajki Pomorskie

Ochrona środowiska

Utworzono: środa, 17 luty 2016 12:54 | Opublikowano: piątek, 10 czerwiec 2016 11:54
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

RG.III.6220.4.2015.6.d

Mikołajki Pom, dnia 17.02.2016 r.

 

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku PHOTOENERGY Sp z o. o., ul. Rodziewiczówny 14c/2, 82-200 Malbork.

ORZEKAM:

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Dąbrówka Pruska ( 30 ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1 MW, na działce 30 w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka Pruska, w gminie Mikołajki Pomorskie

Kategoria: