Gmina Mikołajki Pomorskie

WFOŚiGW

Utworzono: poniedziałek, 06 lipiec 2015 13:51 | Opublikowano: piątek, 17 czerwiec 2016 11:51
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Infrastruktura i środowisko| WFOŚiGW w Gdańsku

UE

 

Gmina Mikołajki Pomorskie zrealizowała zadanie pt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie”, całkowity koszt zadania to 20 910,00 zł kosztów kwalifikowanych. Gmina na realizację zadania otrzymała 10 % dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 85 % dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostałe wydatkowane 5 % kwoty zadania pochodzi z Budżetu Gminy.

Plan gospodarki niskoemisyjnej stworzony  dla Gminy Mikołajki Pomorskie ma się przyczynić do zwiększenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej, w tym szczególności zmniejszenie strat powstających przy dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Działania zawarte w planie mają doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Plan  przedstawia  zakres działań operacyjnych obejmujący najbliższe 3-4 lata od zatwierdzenia planu.  W ramach projektu zostali również przeszkoleni  pracownicy Referatu Gospodarczo – Komunalnego, którzy będą wdrażać PGN.


Sporządziła Maria Pałkowska - Rybicka

Kategoria: