Gmina Mikołajki Pomorskie

WFOŚiGW

Utworzono: piątek, 17 czerwiec 2016 11:55 | Opublikowano: środa, 11 maj 2016 13:55
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Sprawozdanie z realizacji zadania „Termomodernizacja Budyku Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich”

 

Gmina Mikołajki Pomorskie informuje, iż zakończyła realizację zadania pn. „Termomodernizacja Budyku Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, http://www.wfosigw.gda.pl/ ,  koszt kwolifikowany zadania to kwota246 903,83 zł z czego gminaa otrzymała wsparcie z WFOŚIGW w Gdańsku w kwotach pożyczka 123 460,00 oraz dotacja 74 060,00 zł. W ramach powyższego przdsięwzięcia zrealizowano takie działania jak:

  • Docieplenie dachu – 248 m2
  • Docieplenie ścian – 419 m2
  • Wymiana stolarki okiennej  ( 34,16 m2 , 17 szt )
  • Wymiana kotła CO , na ekologiczny kocioł na zrębki i Pellet
  • Wymiana instalacji CO
  • Wymiana bram garażowych OSP – 3 szt

W wyniku działań termo modernizacyjnych roczne zuzycie energii końcowej w budynku zmniejszyło się o 51311khw co przyczyniło się do redukcji CO2 o 33,85 Mg/rok. W ramch projektu przeprowadzona została również  kampania promocyjno – informacyjna, w ramach której został wydane ulotki informacyjne 2000 szt oraz zakładki dio ksiązek 500 szt. Ulotki rozpowszechnione zostały wśród mieszkańców, ulotki otrzymali sołtysi wszystkich sołectw, zostały również wyłożone za zgodą właścicieli w skepach na terenie naszej gminy, a także wyłożone w budynku UG w Mikołajkach Pomorskich podczas spotkań w sołectwach pracownicy uczestniczący w zebraniach sołeckich mówili na temat korzyści wynikajacych z termomodernizacji, efektywności energetycznej, oszczędności finansowych wynikajacych z ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. W Zespole Szkół w Mikołajkach Pomorskich w terminie od 12.10.2015 do 23.10.2015 ( 19 godz ) zostały przeprowadzone zajęcia , pogadanki w klasach I-VI oraz gimnazjalnych  ( w załączeniu zdjęcia ) na temat efektywności energetycznej w budownictwie; założenia odnośnie budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł energii zmniejszających zapotrzebowanie na energię, ( typu wykorzystanie pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych itp. ), każdy uczeń otrzymał także ulotkę w formie zakladki do książki. W zajęciach wzieło udział 300 dzieci.

 

 

Sporządziła Maria Pałkowska - Rybicka

Kategoria: