Zamówienia publiczne

Andrzej Czarnecki
Utworzono: poniedziałek, 02 styczeń 2017 09:08 | Opublikowano: poniedziałek, 02 styczeń 2017 09:08

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

 


Zamówienie publiczne nr 12


 Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich

Ogłoszenie nr 634896-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
30.01.2018
 • Informacja z sesji otwarcia ofert
15.01.2018
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
20.12.2017
 • SIWZ
20.12.2017
 • Dokumentacja (paczka dokumentów - kompresja 7ZIP)
20.12.2017
 • Załącznik nr 1
20.12.2017
 • Załącznik nr 2
20.12.2017
 • Załącznik nr 3 (nieaktualny)
 • Załącznik nr 3

20.12.2017

09.01.2018

 • Załącznik nr 4  (nieaktualny)
 • Załącznik nr 4

20.12.2017

09.01.2018

 • Załącznik nr 5 (nieaktualny)
 • Załącznik nr 5

20.12.2017

09.01.2018

 • Załącznik nr 6
20.12.2017
 • Załącznik nr 7
20.12.2017
 • Załącznik nr 8
20.12.2017  

 


Zapytanie ofertowe nr 10


Wójt Gminy w Mikołajkach Pomorskich zaprasza do składania ofert  na wykonanie usługi

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w okresie zimowym 2017/2018 zadanie nr 1”

 • Ogłoszenie o wyniku postępowania
22.11.2017
 • Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi
15.11.2017
 • Formularz ofertowy
15.11.2017
 • Załącznik nr 1
15.11.2017
 • Załącznik nr 2
15.11.2017
 • Załącznik nr 3
15.11.2017

Zapytanie ofertowe nr 9


 Wójt Gminy w Mikołajkach Pomorskich zaprasza do składania ofert  na wykonanie usługi

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w okresie zimowym 2017/2018”.

 • Ogłoszenie o wyniku postępowania
17.11.2017
 • Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi
25.10.2017
 • Formularz ofertowy
25.10.2017
 • Załącznik nr 1
25.10.2017
 • Załącznik nr 2
25.10.2017
 • Załącznik nr 3
25.10.2017


Zapytanie ofertowe nr 8


Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie: Ogłoszenie Dot. Postępowania: nr sprawy: ZO.8.RGK.2017 .

Nazwa zadania: ,,Przebudowa drogi na działce nr 78/1 położonej w Mikołajkach Pomorskich"

 • Ogłoszenie o wyniku postępowania
17.10.2017
 • Ogłoszenie 
10.10.2017
 • Paczka dokumentów (Kompresja programem 7ZIP)
10.10.2017  

 


Zamówienie publiczne nr 11


Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Ogłoszenie nr 590002-N-2017 z dnia 2017-09-19 r.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
03.10.2017
 • Informacja z sesji otwarcia ofert
28.09.2017
 • Odpowiedzi na pytania IV
25.09.2017
 • Odpowiedzi na pytania III
25.09.2017
 • Odpowiedzi na pytania II
22.09.2017
 • Odpowiedzi na pytania I
22.09.2017
 • Ogłoszenie 
19.09.2017
 • SIWZ
19.09.2017
 • Załącznik nr 6
19.09.2017

 


Zamówienie publiczne nr 10


Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Linki.

Ogłoszenie nr 576723-N-2017 z dnia 2017-08-24 r.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
13.09.2017
 • Informacja z sesji otwarcia ofert
08.09.2017
 • Ogłoszenie 
24.08.2017
 • SIWZ
24.08.2017
 • Przedmiar
24.08.2017
 • ST
24.08.2017
 • DG
24.08.2017
 • PBW
24.08.2017
 • Załącznik nr 1
24.08.2017
 • Załącznik nr 2 
24.08.2017
 • Załącznik nr 3
24.08.2017
 • Załącznik nr 4
24.08.2017
 • Załącznik nr 5
24.08.2017
 • Projekt umowy
24.08.2017  

 


Zamówienie publiczne nr 9


Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich: Przebudowa drogi osiedlowej przy ulicy Jasnej w Mikołajkach Pomorskich

Ogłoszenie 575049-N-2017 z dnia 2017-08-22 

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12.09.2017
 • Informacja z sesji otwarcia ofert
07.09.2017
 • Ogłoszenie 
22.08.2017
 • SIWZ
22.08.2017
 • Opis techniczny
22.07.2017
 • Przedmiar
22.07.2017
 • Rysunki
22.08.2017
 • STWiOR
22.08.2017
 • Załącznik nr 1
22.08.2017
 • Załącznik nr 2 
22.08.2017
 • Załącznik nr 3
22.08.2017
 • Załącznik nr 4
22.08.2017
 • Załącznik nr 5
22.08.2017
 • Projekt umowy
22.08.2017

Zapytanie ofertowe nr 7


Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych posiadających certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami na place zabaw w sołectwach Mikołajki Pomorskie , gm. Mikołajki Pomorskie

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 • Zaproszenie do składania ofert
02.08.2017
 • Przedmiar - plac zabaw w Mikołajkach Pomorskich 1
02.08.2017
 • Przedmiar - plac zabaw w Mikołajkach Pomorskich 2
02.08.2017
 • Plan zagospodarowania terenu dz. nr. 24
02.08.2017
 • Plan zagospodarowania terenu dz. nr. 245/2
02.08.2017
 • Wyjaśnienia 1
02.08.2017
 • Wyjaśnienia 2
02.08.2017
 • Zgłoszenie robót budowlanych
02.08.2017
 • Opis techniczny
02.08.2017
 • Formularz ofertowy
02.08.2017
 • Projekt umowy
02.08.2017

Zamówienie publiczne nr 8


Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Linki.

Ogłoszenie nr 561179-N-2017 z dnia 2017-08-01 r.

 • Ogłoszenie 
01.08.2017
 • SIWZ
01.08.2017
 • Przedmiar
01.08.2017
 • ST
01.08.2017
 • DG
01.08.2017
 • PBW
01.08.2017
 • Załącznik nr 1
01.08.2017
 • Załącznik nr 2 
01.08.2017
 • Załącznik nr 3
01.08.2017
 • Załącznik nr 4
01.08.2017
 • Załącznik nr 5
01.08.2017
 • Umowa
01.08.2017


Zapytanie ofertowe nr 6


Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Modernizacja kotłowni w zakresie wymiany instalacji kotłowni wraz z wymianą kotłów na kotły zasilane paliwem z odnawialnych źródeł energii.

Nazwa i adres Inwestora: Zespół Szkół w Mikołajakch Pomorskich, 82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Szreibera 10-12, dz. nr 8/1  obręb Mikołajki Pomorskie

 • Ogłoszenie o wyniku postępowania
04.08.2017
 • Zaproszenie do składania ofert
26.07.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia
26.07.2017
 • Formularz ofertowy
26.07.2017
 • Projekt umowy
26.07.2017


Zapytanie ofertowe nr 5


Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych posiadających certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami na place zabaw w sołectwach Mikołajki Pomorskie, Kołoząb, gm. Mikołajki Pomorskie

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 • Unieważnienie zapytania ofertowego
02.08.2017
 • Odpowiedzi na pytania II (paczka dokumentów)
31.07.2017
 • Odpowiedzi na pytania I
28.07.2017
 • Zaproszenie do składania ofert
24.07.2017
 • Przedmiar - plac zabaw w Mikołajkach Pomorskich 1
24.07.2017
 • Przedmiar - plac zabaw w Mikołajkach Pomorskich 2
24.07.2017
 • Przedmiar - plac zabaw w Kołozębiu
24.07.2017
 • Zgłoszenie robót budowlanych - Mikołajki Pomorskie 
24.07.2017
 • Zgłoszenie robót budowlanych - Cierpięta
24.07.2017
 • Opis techniczny
24.07.2017
 • Formularz ofertowy
24.07.2017
 • Projekt umowy
24.07.2017

 


Zamówienie publiczne nr 7


 Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich: Przebudowa drogi gminnej - ulica Spacerowa w Mikołajakch Pomorskich

Ogłoszenie nr 551799-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
13.09.2017
 • Informacja z sesji otwarcia ofert
02.08.2017
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
24.07.2017
 • SIWZ II
24.07.2017
 • Formularz ofertowy
24.07.2017
 • Ogłoszenie 
14.07.2017
 • SIWZ
14.07.2017
 • Opis techniczny
14.07.2017
 • Przedmiar
14.07.2017
 • Załącznik nr 1
14.07.2017
 • Załącznik nr 2 
14.07.2017
 • Załącznik nr 3
14.07.2017
 • Załącznik nr 4
14.07.2017
 • Załącznik nr 5
14.07.2017
 • Umowa
14.07.2017

 

 

 

 

 


Zamówienie publiczne nr 6


 Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich: Przebudowa drogi osiedlowej przy ulicy Jasnej w Mikołajkach Pomorskich

Ogłoszenie nr 551700-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

 • Opis techniczny
02.08.2017
 • Przedmiar
02.08.2017
 • Rysunki
02.08.2017
 • STWiOR
02.08.2017
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
01.08.2017
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
24.07.2017
 • SIWZ II
24.07.2017
 • Formularz ofertowy
24.07.2017
 • Ogłoszenie 
14.07.2017
 • SIWZ
14.07.2017
 • Opis techniczny
14.07.2017
 • Przedmiar
14.07.2017
 • Załącznik nr 1
14.07.2017
 • Załącznik nr 2 
14.07.2017
 • Załącznik nr 3
14.07.2017
 • Załącznik nr 4
14.07.2017
 • Załącznik nr 5
14.07.2017
 • Umowa
14.07.2017


Zamówienie publiczne nr 5


 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych na : Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
21.07.2017
 • Informacja o treści złożonych ofert
21.07.2017
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
13.07.2017
 • SIWZ
13.07.2017  

 


Zapytanie ofertowe nr 4


Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gdakowska w Mikołajkach Pomorskich

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 • Ogłoszenie o wynikach postępowania
26.04.2017
 • SIWZ II
24.07.2017
 • Formularz ofertowy
24.07.2017
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
21.07.2017
 • Ogłoszenie 
11.07.2017
 • SIWZ
11.07.2017
 • Przedmiar
11.07.2017
 • DG (paczka dokumentów - kompresja 7ZIP)
11.07.2017
 • PBW (paczka dokumentów - kompresja 7ZIP)
11.07.2017
 • ST (paczka dokumentów - kompresja 7ZIP)
11.07.2017
 • Załącznik nr 1
11.07.2017
 • Załącznik nr 2 
11.07.2017
 • Załącznik nr 3
11.07.2017
 • Załącznik nr 4
11.07.2017
 • Załącznik nr 5
11.07.2017
 • Umowa
11.07.2017  

 


Zamówienie publiczne nr 4


Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Linki

Ogłoszenie nr 548408-N-2017 z dnia 2017-07-11 r.

 • SIWZ II
24.07.2017
 • Formularz ofertowy
24.07.2017
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
21.07.2017
 • Ogłoszenie 
11.07.2017
 • SIWZ
11.07.2017
 • Przedmiar
11.07.2017
 • DG (paczka dokumentów - kompresja 7ZIP)
11.07.2017
 • PBW (paczka dokumentów - kompresja 7ZIP)
11.07.2017
 • ST (paczka dokumentów - kompresja 7ZIP)
11.07.2017
 • Załącznik nr 1
11.07.2017
 • Załącznik nr 2 
11.07.2017
 • Załącznik nr 3
11.07.2017
 • Załącznik nr 4
11.07.2017
 • Załącznik nr 5
11.07.2017
 • Umowa
11.07.2017  

 


Zapytanie ofertowe nr 3


Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Uzupełnie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej - rozbudowa placu zabaw w miejscowościach: Mikołajki Pomorskie, Pierzchowice, Kołoząb i Cierpięta.

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 • Unieważnienie zapytania ofertowego
19.07.2017
 • Odpowiedzi na pytania 1
07.07.2017
 • Zaproszenie do składania ofert
03.07.2017
 • Przedmiar - plac zabaw w Mikołajkach Pomorskich 1
03.07.2017
 • Przedmiar - plac zabaw w Mikołajkach Pomorskich 2
03.07.2017
 • Przedmiar - plac zabaw w Kołozębiu
03.07.2017
 • Przedmiar - plac zabaw w Pierzchowicach
03.07.2017
 • Przedmiar - plac zabaw w Cierpiętach
03.07.2017
 • Zgłoszenie robót budowlanych - Mikołajki Pomorskie 1
03.07.2017
 • Zgłoszenie robót budowlanych - Mikołajki Pomorskie 2
03.07.2017
 • Zgłoszenie robót budowlanych - Kołoząb
03.07.2017
 • Zgłoszenie robót budowlanych - Pierzchowice
03.07.2017
 • Zgłoszenie robót budowlanych - Cierpięta
03.07.2017
 • Formularz oferty
03.07.2017
 • Projekt umowy
03.07.2017  

 


Zapytanie ofertowe nr 2


Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gdakowskiej w Mikołajkach Pomorskich

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 • Unieważnienie zapytania ofertowego
20.06.2017
 • Odpowiedzi na pytania
31.05.2017
 • ZAPYTANIE OFERTOWE Znak Sprawy: RGK.II.271.5.2017
19.05.2017
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
19.05.2017
 • Załącznik do zgłoszenia robót budowlanych
19.05.2017
 • PRZEDMIAR ROBÓT
19.05.2017
 • Rysunek nr 1  - PZT
19.05.2017
 • Rysunek nr 2  - Profil
19.05.2017
 • Zaproszenie do złożenia oferty
19.05.2017
 • Załącznik nr 1
19.05.2017
 • Załącznik nr 2
19.05.2017
 • Załącznik nr 3
19.05.2017
 • Załącznik nr 4
19.05.2017
 • Załącznik nr 5
19.05.2017
 • Raporty z inspekcji - dokumentacja (PDF) i materiały filmowe (AVI) (kompresja programem 7ZIP)
19.05.2017

 


Zamówienie publiczne nr 3


Mikołajki Pomorskie: Remont drogi-ulica Leśna w Mikołajkach Pomorskich.

Ogłoszenie nr 34683 - 2017 z dnia 2017-03-01 r.

 

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.04.2017
 • Informacja o treści złożonych ofert
20.03.2017
 • Poprawiony załącznik nr 1
16.03.2017
 • Odpowiedzi na pytania
16.03.2017
 • Przedmiar - nowa wersja
15.03.2017
 • PYTANIA I ODPOWIEDZI 1
09.03.2017
 • INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
09.03.2017
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
08.03.2017
 • OGŁOSZENIE
01.03.2017
 • SIWZ
01.03.2017
 • Przedmiar
01.03.2017
 • Rysunek nr 3
01.03.2017
 • Rysunek nr 21
01.03.2017
 • Rysunek nr 22
01.03.2017
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
01.03.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia
01.03.2017
 • Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
01.03.2017
 • Załącznik nr 1
01.03.2017
 • Załącznik nr 2
01.03.2017
 • Załącznik nr 3
01.03.2017
 • Załącznik nr 4
01.03.2017
 • Załącznik nr 5
01.03.2017

 


Zamówienie publiczne nr 2


 
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

Ogłoszenie nr 14710 - 2017 z dnia 2017-01-26 r. 

 

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
20.02.2017
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
07.02.2017
 • Zapytania nr 2
02.02.2017
 • Zapytania nr 1
02.02.2017
 • OGŁOSZENIE
26.01.2017
 • SIWZ
26.01.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia
26.01.2017
 • Załącznik nr 1
26.01.2017
 • Załącznik nr 2
26.01.2017
 • Załącznik nr 3
26.01.2017
 • Załącznik nr 4
26.01.2017
 • Załącznik nr 5
26.01.2017
 • Załącznik nr 6
26.01.2017
 • Załącznik nr 7
26.01.2017
 • Załącznik nr 8
26.01.2017
 • Załącznik nr 9
26.01.2017
 • Załącznik nr 10
26.01.2017
 • Załącznik nr 11
26.01.2017
 • Załącznik nr 12
26.01.2017

Zapytanie ofertowe nr 1


NA ODWOZY UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIKOŁAJKACH POMORSKICH PO ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU O GODZINIE 16:45 – Z GIMNAZJUM ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIKOŁAJKACH POMORSKICH DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA UCZNIÓW, W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I 2017/2018 W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNY UCZEŃ, LEPSZY PRACOWNIK – EDUKACJA W ZESPOLE SZKÓŁ W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020”.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty
31.01.2017
 • ZAPYTANIE OFERTOWE
24.01.2017
 • Załączniki nr 1 - 6
24.01.2017


Zamówienie publiczne nr 1


Mikołajki Pomorskie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

Ogłoszenie nr 57 - 2017 z dnia 2017-01-02 r.

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
24.01.2017
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
11.01.2017
 • Wyjaśnienia nr 1
02.01.2017
 • OGŁOSZENIE
02.01.2017
 • SIWZ
02.01.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia
02.01.2017
 • Załącznik nr 1
02.01.2017
 • Załącznik nr 2
02.01.2017
 • Załącznik nr 3
02.01.2017
 • Załącznik nr 4
02.01.2017
 • Załącznik nr 5
02.01.2017
 • Załącznik nr 6
02.01.2017
 • Załącznik nr 7
02.01.2017
 • Załącznik nr 8
02.01.2017
 • Załącznik nr 9
02.01.2017
 • Załącznik nr 10
02.01.2017
 • Załącznik nr 11
02.01.2017
 • Załącznik nr 12
02.01.2017