Gmina Mikołajki Pomorskie

Zamówienia publiczne

Utworzono: wtorek, 07 czerwiec 2016 11:17 | Opublikowano: wtorek, 07 czerwiec 2016 11:17
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zamówienie publiczne nr 5


 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

Nazwa nadana zamówieniu: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Gminie Mikołajki Pomorskie

 

 • OGŁOSZENIE
24.12.2015  

 


Zamówienie publiczne nr 4


 

Mikołajki Pomorskie: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krastudy-Nowe Minięta, gmina Mikołajki Pomorskie

Numer ogłoszenia: 171090 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015

 

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
31.07.2015
 • Odpowiedzi na pytania
22.07.2015
 • Zapytanie
22.07.2015
 • Odpowiedzi na pytania
16.07.2015
 • Wyjaśnienia do przetargu I
14.07.2015
     
 • OGŁOSZENIE
09.07.2015
 • SIWZ
09.07.2015
 • OPIS TECHNICZNY REMONTU DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH KRASTUDY – NOWE MINIĘTA
09.07.2015
 • Przedmiar robót 2/02/2015
09.07.2015
 • Przekrój nawierzchni A-A
09.07.2015
 • ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
09.07.2015
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
09.07.2015
 • STWiOR
09.07.2015
 • Zagospodarowanie terenu
09.07.2015
 • Załącznik nr 1
09.07.2015
 • Załącznik nr 2
09.07.2015
 • Załącznik nr 3
09.07.2015
 • Załącznik nr 4
09.07.2015
 • Załącznik nr 5
09.07.2015
 • Załącznik nr 6
09.07.2015
 • Załącznik nr 7
09.07.2015
 • Załącznik nr 8
09.07.2015

 


Zamówienie publiczne nr 3


 

Mikołajki Pomorskie: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich

Numer ogłoszenia: 152096 - 2015; data zamieszczenia: 23.06.2015

 

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.07.2015
 • Odpowiedzi na pytania
07.07.2015
 • Wyjaśnienia do przetargu
01.07.2015
     
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
23.06.2015
 • SIWZ
23.06.2015
 • Projekt budowlany
03.06.2015
 • PRZEDMIAR
03.06.2015
 • ELEWACJE
03.06.2015
 • Załącznik nr 1
23.06.2015
 • Załącznik nr 2
23.06.2015
 • Załącznik nr 3
23.06.2015
 • Załącznik nr 4
23.06.2015
 • Załącznik nr 5
23.06.2015
 • Załącznik nr 6
23.06.2015
 • Załącznik nr 7
23.06.2015
 • Załącznik nr 8
23.06.2015
 • Wyjaśnienia do przetargu
17.06.2015
 • INSTALACJE SANITARNE
16.06.2015
 • Wyjaśnienia do przetargu
12.06.2015
 • Odpowiedzi na pytania do przetargu
12.06.2015
 • Wyjaśnienia do przetargu
10.06.2015
 • RZUTY ( kompresja 7ZIP )
10.06.2015

 

 

 


Zamówienie publiczne nr 2


 

Mikołajki Pomorskie: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach
Pomorskich


Numer ogłoszenia: 133740 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
22.06.2015
 • Wyjaśnienia do przetargu
17.06.2015
 • INSTALACJE SANITARNE
16.06.2015
 • Wyjaśnienia do przetargu
12.06.2015
 • Odpowiedzi na pytania do przetargu
12.06.2015
 • Wyjaśnienia do przetargu
10.06.2015
 • RZUTY ( kompresja 7ZIP )
10.06.2015
     
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
03.06.2015
 • SIWZ
03.06.2015
 • Projekt budowlany
03.06.2015
 • PRZEDMIAR
03.06.2015
 • ELEWACJE
03.06.2015
 • Załącznik nr 1
03.06.2015
     
 • Załącznik nr 2
03.06.2015
     
 • Załącznik nr 3
03.06.2015
     
 • Załącznik nr 4
03.06.2015
     
 • Załącznik nr 5
03.06.2015
     
 • Załącznik nr 6
03.06.2015
     
 • Załącznik nr 7
03.06.2015
 • Załącznik nr 8
03.06.2015
     

 


Zamówienie publiczne nr 1


 

Mikołajki Pomorskie: Budowa ulicy Cichej, Słonecznej i Spacerowej w Mikołajkach Pomorskich wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia ulicznego ulicy Spacerowej

Numer ogłoszenia: 72712 - 2015; data zamieszczenia: 01.04.2015

 

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.05.2015
 • Wyjaśnienia do SIWZ
13.04.2015
 • Wyjaśnienia do SIWZ
13.04.2015
 • Informacja
07.04.2015
     
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
01.04.2015
 • SIWZ
01.04.2015
 • Projekt umowy
01.04.2015
 • Załącznik nr 1
01.04.2015
     
 • Załącznik nr 2
01.04.2015
     
 • Załącznik nr 3
01.04.2015
     
 • Załącznik nr 4
01.04.2015
     
 • Załącznik nr 5
01.04.2015
     
 • Załącznik nr 6
01.04.2015
     
 • Załącznik nr 7
01.04.2015
     
 • Dokumentacja przetargowa ( kompresja 7ZIP )
01.04.2015
     
 • Dokumentacja projektowa ( kompresja 7ZIP )
01.04.2015
     
 • Dokumentacja elektryczna ( kompresja 7ZIP )
01.04.2015