Zamówienia publiczne

Utworzono: wtorek, 07 czerwiec 2016 11:22 | Opublikowano: wtorek, 07 czerwiec 2016 11:22

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zapytanie ofertowe nr 2


NA ZAKUP SPRZĘTU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ WYPOSAŻENIA DO SAL DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNY UCZEŃ, LEPSZY PRACOWNIK – EDUKACJA W ZESPOLE SZKÓŁ W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.01.2017
 • ZAPYTANIE OFERTOWE
22.12.2016
 • Załącznik nr 1
22.12.2016
 • Załączniki nr 2 - 4
22.12.2016

Zapytanie ofertowe nr 1


OGŁOSZENIE (zapytanie ofertowe) o zamówieniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest:

Realizacja zajęć i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Realizacja zajęć i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Aktywny uczeń, lepszy pracownik- edukacja w zespole szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
28.12.2016
 • OGŁOSZENIE O U DZIELENIU ZAMÓWIEN IA NA USŁUGI SPOŁECZENE
28.12.2016
 • Wyjaśnienia
16.12.2016
 • OGŁOSZENIE
15.12.2016
 • Załącznik nr 1
15.12.2016
 • Załącznik nr 2
15.12.2016
 • Załącznik nr 3
15.12.2016
 • Załącznik nr 4
15.12.2016
 • Załącznik nr 5
15.12.2016

Zamówienie publiczne nr 6


Mikołajki Pomorskie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

Ogłoszenie nr 366697 - 2016 z dnia 2016-12-14 r.

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
22.12.2016
 • Odpowiedzi nr 1
16.12.2016
 • OGŁOSZENIE
14.12.2016
 • SIWZ
14.12.2016
 • Opis przedmiotu zamówienia
14.12.2016
 • Załącznik nr 1
14.12.2016
 • Załącznik nr 2
14.12.2016
 • Załącznik nr 3
14.12.2016
 • Załącznik nr 4
14.12.2016
 • Załącznik nr 5
14.12.2016
 • Załącznik nr 6
14.12.2016
 • Załącznik nr 7
14.12.2016
 • Załącznik nr 8
14.12.2016
 • Załącznik nr 9
14.12.2016
 • Załącznik nr 10
14.12.2016
 • Załącznik nr 11
14.12.2016
 • Załącznik nr 12
14.12.2016
 • Załącznik nr 13
14.12.2016

Zamówienie publiczne nr 5


Mikołajki Pomorskie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

Ogłoszenie nr 356526 - 2016 z dnia 2016-12-01

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
14.12.2016
 • Odpowiedzi nr 2
12.12.2016
 • Odpowiedzi nr 1
09.12.2016
 • Zmiana ogłoszenia
08.12.2016
 • OGŁOSZENIE
01.12.2016
 • SIWZ
01.12.2016
 • Opis przedmiotu zamówienia
01.12.2016
 • Załącznik nr 1
01.12.2016
 • Załącznik nr 2
01.12.2016
 • Załącznik nr 3
01.12.2016
 • Załącznik nr 4
01.12.2016
 • Załącznik nr 5
01.12.2016
 • Załącznik nr 6
01.12.2016
 • Załącznik nr 7
01.12.2016
 • Załącznik nr 8
01.12.2016
 • Załącznik nr 9
01.12.2016
 • Załącznik nr 10
01.12.2016
 • Załącznik nr 11
01.12.2016
 • Załącznik nr 12
01.12.2016
 • Załącznik nr 13
01.12.2016

 

 

 

 

 

 


Zamówienie publiczne nr 4 


Mikołajki Pomorskie: Przebudowa ulicy Kościelnej, Piaskowej i Akacjowej, budowa zjazdów, odwodnienia, oświetlenia ulicznego ulicy Akacjowej oraz przebudowę sieci wodociągowej ulicy Kościelnej, Dzierzgońskiej, Akacjowej Słonecznej na działkach nr 119, 129/3, 130/17, 228, 231, 233, 237/2, 244/1, 244/2, 427 obręb ewid. Mikołajki Pomorskie poza pasem drogi wojewódzkiej ( dz. nr 339/1).

Ogłoszenie nr 320345 - 2016 z dnia 2016-10-10 r.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.11.2016
 • Informacja o treści złożonych ofert
31.10.2016
 • Informacja II
27.10.2016
 • Wyjaśnienia do przetargu II
26.10.2016
 • Wyjaśnienia do przetargu
25.10.2016
 • Odpowiedź na pytania I
25.10.2016
 • DODATKOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA
24.10.2016
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
24.10.2016
 • Informacja
20.10.2016
 • SCHEMAT INSTALACJE OŚWIETLENIA DROGOWEGO - UL. AKACJOWA
19.10.2016
 • INSTALACJE OŚWIETLENIA DROGOWEGO - UL. AKACJOWA
19.10.2016
 • OGŁOSZENIE
10.10.2016
 • SIWZ
10.10.2016
 • Załącznik A do SIWZ
10.10.2016
 • Załącznik B do SIWZ
10.10.2016
 • DOKUMENTACJA TECHNICZNA
10.10.2016
 • Załącznik nr 1
10.10.2016
 • Załącznik nr 2
10.10.2016
 • Załącznik nr 3
10.10.2016
 • Załącznik nr 4
10.10.2016
 • Załącznik nr 5
10.10.2016
 • Załącznik nr 6
10.10.2016

Zamówienie publiczne nr 3


Mikołajki Pomorskie: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilczewo-Namirowo

Numer ogłoszenia: 161033 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
22.08.2016
 • OGŁOSZENIE
27.07.2016
 • SIWZ
27.07.2016
 • Dokumentacja zamówienia publicznego - paczka plików PDF (kompresja programem 7ZIP)
27.07.2016
 • Załącznik nr 1
27.07.2016
 • Załącznik nr 2
27.07.2016
 • Załącznik nr 3
27.07.2016
 • Załącznik nr 4
27.07.2016
 • Załącznik nr 5
27.07.2016
 • Załącznik nr 6
27.07.2016
 • Załącznik nr 7
27.07.2016
 • Załącznik nr 8
27.07.2016


Zamówienie publiczne nr 2


Remont lokalu mieszkalnego nr 8/2 w miejscowości Linki, gmina Mikołajki Pomorskie

Numer ogłoszenia: 114295 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
26.07.2016
 • OGŁOSZENIE
01.07.2016
 • SIWZ
01.07.2016
 • Dokumentacja zamówienia publicznego - paczka plików PDF (kompresja programem 7ZIP)
01.07.2016
 • Załącznik nr 1
01.07.2016
 • Załącznik nr 2
01.07.2016
 • Załącznik nr 3
01.07.2016
 • Załącznik nr 4
01.07.2016
 • Załącznik nr 5
01.07.2016
 • Załącznik nr 6
01.07.2016
 • Załącznik nr 7
01.07.2016
 • Załącznik nr 8
01.07.2016


Zamówienie publiczne nr 1


Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilczewo-Namirowo

Numer ogłoszenia: 114357 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
26.07.2016
 • Odpowiedź 2
14.07.2016
 • OGŁOSZENIE
14.07.2016
 • Odpowiedź 1
11.07.2016
 • Informacja
06.07.2016
     
 • OGŁOSZENIE
01.07.2016
 • SIWZ
01.07.2016
 • Dokumentacja zamówienia publicznego - paczka plików PDF (kompresja programem 7ZIP)
01.07.2016
 • Załącznik nr 1
01.07.2016
 • Załącznik nr 2
01.07.2016
 • Załącznik nr 3
01.07.2016
 • Załącznik nr 4
01.07.2016
 • Załącznik nr 5
01.07.2016
 • Załącznik nr 6
01.07.2016
 • Załącznik nr 7
01.07.2016
 • Załącznik nr 8
01.07.2016