Gmina Mikołajki Pomorskie

"Serdecznie Witamy na oficjalnej stronie Gminy Mikołajki Pomorskie"

PRZYJAZNY URZĄD

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

GEO-SYSTEM MAPA GMINY

GOPS

Polska w liczbach

Powiat Sztumski

Razem o łupkach

Pomorskie 2020

ePUAP2

OBYWATEL.GOV.PL

Nasze Miasto

Zarządzanie kryzysowe

Dofinansowane z WFOSiGW

Odkrywamy talenty na pomorzu

Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich

GOK Mikołajki Pomorskie

Decydujemy Razem

Porządne Pomorze

Honorowy Obywatel

Powiślańska Organizacja Turystyczna

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W konkursie fotograficznym wzięły udział 3 osoby: Sara Smoter, Wiktoria Kamrowska oraz Anna Piziur. Spośród autorów nadesłanych zdjęć Komisja Konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

 

Miesiąc STYCZEŃ – zdjęcie „Mroźny zachód”  Sara Smoter

Miesiąc LUTY – zdjęcie „Brrr… zimno” Sara Smoter

Miesiąc MARZEC – zdjęcie „Pszczółka Maja” Sara Smoter

Miesiąc KWIECIEŃ – zdjęcie „Wicher” Sara Smoter

Miesiąc MAJ – zdjęcie „Spacer po wodzie” Sara Smoter

Miesiąc CZERWIEC – zdjęcie „Kukurydziane pole” Wiktoria Kamrowska

Miesiąc LIPIEC – zdjęcie „Żniwa tuż, tuż” Sara Smoter

Miesiąc SIERPIEŃ – zdjęcie „Kolorowy motyl” Wiktoria Kamrowska

Miesiąc WRZESIEŃ – zdjęcie „Stangenberg, czyli wrześniowa retrospekcja” Anna Piziur

Miesiąc PAŹDZIERNIK – zdjęcie „Mglisty październik” Wiktoria Kamrowska

Miesiąc LISTOPAD – zdjęcie „Kolorowy jesienny świat” Wiktoria Kamrowska

Miesiąc GRUDZIEŃ – zdjęcie „Przekąska” Sara Smoter

 

Powyższe zdjęcia zostaną zamieszczone w kalendarzu wielostronicowym, poszczególne zdjęcie na stronie dotyczącej danego miesiąca. 

Zdjęcie „Stangenberg, czyli wrześniowa retrospekcja” Anny Piziur zostanie umieszczone na czołówce kalendarza trójdzielnego.

Dla autorów zdjęć zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Mikołajkach Pomorskich

informuje, że dnia

16 listopada 2016 roku

(środa) od godziny 11:00

na placu przy Kościele w Mikołajkach Pomorskich

będą wydawane jabłka

z Tczewskiego Banku Żywności.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

XIX Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 22 listopada 2016 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

Porządek obrad XIX sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
 5. Przyznanie uczniom Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich stypendium wójta za wysokie wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia naukowe.
 6. Podjęcie uchwał:
  • a)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • b)       w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso;
  • c)       w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności;
  • d)       w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru;
  • e)       w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  • f)        w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
  • g)       w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych;
  • h)       w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”;
  • i)         w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026”;
  • j)        w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku;
  • k)       w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku;
  • l)         w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016;
  • m)     w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016- 2026;
  • n)       w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie;
  • o)       w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego;
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie za I półrocze 2016 r.
 8. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2015.
 10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie sesji. 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

 

Zuzanna Smoter

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uprzejmie informuję, że dnia 15 listopada 2016 roku o godz. 1400 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. „Ograniczenie emisji CO2- Gminny system doradztwa” realizowany przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 4. Przeanalizowanie propozycji stawek podatków i opłat na 2017 rok:
  • a) podatku od nieruchomości,
  • b) podatku rolnego,
  • c) podatku leśnego,
  • d) opłaty od posiadania psów,
  • e) opłaty targowej,
  • f) podatku od środków transportowych,
 5. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
  • a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • b) w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso;
  • c) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności;
  • d) w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru;
  • e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  • f) w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
  • g) w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych;
  • h) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”;
  • i) w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026”;
  • j) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku;
  • k) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku;
 6. Przedstawienie propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016- 2026.
 7. Sprawy bieżące, informacje.
 8. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Gospodarczej
Mariusz Wojtkowiak

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Społecznej

Kazimierz Marchlewski

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gmina Mikołajki Pomorskie informuje iż trwają przygotowania do aktualizacji systemu zagospodarowania odpadów. W związku z powyższym w najbliższym czasie odbędzie się przetarg na wywóz śmieci z terenu gminy. Po ustaleniu przez Radę Gminy dalszych zasad funkcjonowania gospodarki odpadami w dziale „Przetargi” zostaną umieszczone szczegółowe informacje o zasadach,  trybie przetargowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zarządzenie Numer

55/2016

z dnia

 

07 listopada

2016

roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie informuje iż trwają przygotowania do naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Konkurs w którym trzeba będzie przedstawić koncepcję funkcjonowania ośrodka odbędzie się już w listopadzie.

Planowane zatrudnienie nowego dyrektora już od stycznia 2017 rokuSzczegółowe informacje pojawią się na naszej stronie internetowej.

 

Szukaj

Facebook Gminy Mikołajki Pomorskie

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE 1945-2017

Galeria zdjęć

Harmonogram wywozu

Konkurs fotograficzny

Czas i data

Mikołajki Pomorskie °C
  10.12.2019 Ferienhaus Ostsee

Wiadomości z Polski

Licznik odwiedzin

1868908
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
343
2160
2503
1852660
17711
50201
1868908

Your IP: 18.205.60.226
2019-12-10 01:33