Gmina Mikołajki Pomorskie

"Serdecznie Witamy na oficjalnej stronie Gminy Mikołajki Pomorskie"

PRZYJAZNY URZĄD

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

GEO-SYSTEM MAPA GMINY

GOPS

Polska w liczbach

Powiat Sztumski

Razem o łupkach

Pomorskie 2020

ePUAP2

OBYWATEL.GOV.PL

Nasze Miasto

Zarządzanie kryzysowe

Dofinansowane z WFOSiGW

Odkrywamy talenty na pomorzu

Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich

GOK Mikołajki Pomorskie

Decydujemy Razem

Porządne Pomorze

Honorowy Obywatel

Powiślańska Organizacja Turystyczna

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Roczny Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu. Projekt programu dostępny jest:

 • na stronach internetowych Urzędu www.pomorskie.eu oraz www.rops.pomorskie.eu w zakładce „organizacje pozarządowe”
 •  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp
 •  na stronie internetowej www.ngo.pl
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku,  ul. Okopowej 21/27
 • u Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zespole ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/21 p. 335

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 11 sierpnia do 4 września 2016 roku (25 dni)  za pomocą formularza on- line dostępnego na stronie https://rops.umwp.pl/

Jednocześnie informujemy, że planowane są spotkania konsultacyjne współorganizowane z przedstawicielami organizacji pozarządowych:

1. miejsce: Puck

termin: 19.08.2016r

miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Lipowa 3 c, Puck

godzina spotkania: 11:00-13:30

osoba do kontaktu: Daniel Lessnau tel. 601 182 281

2. miejsce: Tczew

termin: 25.08.2016r

miejsce: Fundacja Pokolenia ul. Obrońców Westerplatte 6, Tczew

godzina spotkania: 15:00-17:30

osoba do kontaktu: Artur Rajkowski tel. 791 939 395

Podczas spotkań zorganizowanych w Pucku i Tczewie będziemy dodatkowo konsultować projekt uchwały „w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”. Konsultacje elektroniczne projektu powyższej uchwały odbędą się w terminie późniejszym

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a osobą odpowiedzialną Pani Magdalena Witkowska  tel. 58 32 68 897, emal:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Pani Tamara von Wiecka - Olszewska tel. 58 32 68 897, emal: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. -  z zespołu ds. współpracy z  organizacjami pozarządowymi.

Pliki do pobrania:

 1. Projekt „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"
 2. Projekt uchwały „w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”. 
 3. Program spotkania konsultacyjnego w Pucku
 4. Program spotkania konsultacyjnego w Tczewie
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY NR 4476/2016 i 4477/2016 Z DNIA 10.08.2016

Basen Kąpielowy Mikołajki Pomorskie

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446.j.t.)

 

na wniosek Wójta Gminy

 

zwołuję

 

na dzień 12 sierpnia 2016 roku (piątek) na godz. 900 w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2, XVII sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

Porządek obrad XVII sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały: a)   w sprawie zawarcia porozumienia na realizację inwestycji wspólnej pod nazwą: „Przebudowa drogi w leśnictwie Mikołajki Pomorskie, położonej na działkach nr  84/1, 91/1, 190, należących do Nadleśnictwa oraz drogi przebiegającej przez działkę nr 78/1 należącej do gminy Mikołajki Pomorskie”.
 5. Zakończenie sesji.

 

 

 Zainteresowanych serdecznie zapraszam. 

Przewodniczący

Rady Gminy

Zuzanna Smoter

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Dyrekcja Zespołu Szkół W Mikołajkach Pomorskich

ogłasza nabór na wolny etat  nauczyciela fizyka

w wymiarze 8 godz. tygodniowo w klasach I-III gimnazjum od 01.09.2016 r.

 

Dyrektor ZS

J.Żywicka

Kontakt:

sekretariat: 55 2770689

dyr.: 505155187

wicedyr.:503065732

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

RAPORT Z BADAŃ WODY NR 1638/2016 Z DNIA 18.07.2016

Wilczewo

 

RAPORT Z BADAŃ WODY NR 1639/2016 Z DNIA 18.07.2016

Mikołajki Pomorskie

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY NR 4340/2016 Z DNIA 28.07.2016

Basen Kąpielowy Mikołajki Pomorskie

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

O g ł a s z a p r z e t a r g ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki
Pomorskie, opisanych w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz na naszej stronie internetowej www.mikolajkipomorskie.pl oraz w BIP, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych nad Jeziorem Balewskim. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy wMikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2, pokój nr 15.

 

 

 

W Y K A Z

Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Balewie obręb Perklice gmina Mikołajki Pomorskie w formie przetargu ustnego nieograniczonego organizowanego w dniu 31 sierpnia 2016 r.

 

 

Szukaj

Facebook Gminy Mikołajki Pomorskie

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE 1945-2017

Galeria zdjęć

Harmonogram wywozu

Konkurs fotograficzny

Czas i data

Mikołajki Pomorskie °C
  10.12.2019 Ferienhaus Ostsee

Wiadomości z Polski

Licznik odwiedzin

1870119
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1554
2160
3714
1852660
18922
50201
1870119

Your IP: 3.234.214.179
2019-12-10 17:09